INFORMATII GENERALE

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana al Municipiului Pascani este format din 4 proiecte individuale printre care si „REABILITARE INFRASTRUCTURA STRAZI SI PIETONAL IN MUNICIPIUL PASCANI”.

Beneficiar: MUNICIPIUL PASCANI
Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere,
Domeniul de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana,
Sub-domeniul : „Centre urbane”

Locatia proiectului:
Municipiul Pascani, judetul Iasi, Regiunea de Nord-Est, România

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Obiectivul general: reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Pascani în scopul eficientizarii conditiilor si diminuarii disparitatilor de accesibilitate si interconectivitate între zona de vale si cea de deal ale municipiului pâna în 2015 cu implicatii si asupra reabilitarii si dezvoltarii zonelor verzi din zona de actiune urbana, contribuind totodata la îmbunatatirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la cresterea calitatii vietii si la crearea de noi locuri de munca.

Obiectivul specific: reabilitarea a 4090 m strazi urbane (Strada Fântânele-1377 m; Strada Ceferistilor - 1060 m; Strada Mihai Eminescu-692 m; Strada Izvoarelor - 511 m; Strada Republicii - 450 m); a 13617 mp zona pietonala si a 4390 mp scari pietonale - scari mari (2234 mp) si scari mici (2156 mp), în vederea asigurarii accesibilitatii dintre zona de vale si cea de deal ale municipiului Pascani atât din punct de vedere a traficului rutier cât si a celui pietonal pe parcursul a 21 luni, astfel:

Reabilitarea a 5 strazi urbane din municipiul Pascani prin executia unei ranforsari a îmbracamintei bituminoase, realizarea de trotuare noi, asigurarea corespunzatoare a scurgerii apelor pluviale si amenajarea cu îmbracaminte asfaltica pe o distanta de 15 m a intrarilor strazilor laterale pentru mentinerea curateniei si esteticii strazilor urbane reabilitate:
• strada Fântânele, strada categoria III, formata din doua tronsoane de drum - primul tronson având lungimea de 1100 m iar cel de-al doilea 277 m
• strada Ceferistilor, strada categoria III, constituita din trei tronsoane de drum cu lungimi de 470 m, 150 m, 440 m
• strada Mihai Eminescu, strada categoria III, cuprinzând doua tronsoane de drum cu lungimi de 455 m respectiv 237 m
• strada Izvoarelor, strada de categoria III, constituita din doua tronsoane de drum - primul cu lungime de 375 m iar cel de-al doilea cu lungime de 136 m
• strada Republicii strada de categoria III, formata din trei tronsoane de drum cu lungimi de: 255 m, 75 m, 120m.

Reabilitarea zonei pietonale (esplanada Cuza Voda) cu o suprafata de 13617 mp prin spargerea îmbracamintei existente si betoanelor din stratul suport; pe suprafata orizontala se va executa un pavaj având urmatoarea alcatuire constructiva: 20 cm strat de balast, 10 cm nisip, 6 cm piatra artificiala, mozaic si granit. Pavajul se va încadra cu borduri mici 10x15 cm, pe o fundatie de beton de ciment C 6/7.5. Vor fi prevazute si alte elemente constructive: jardiniere cu dimensiunile in plan de 7x7 m (20 bucati) si cu dimensiuni mai mari in functie de aranjamentul stradal; jardinierele se executa din beton armat, cu fundatie de tip radier asezata la adâncimea de înghet; bazine de apa (doua bucati) cu diametrul de 18 m; bazinele se executa din beton armat, cu un radier si pereti de 25 cm grosime, ziduri de sprijin din beton armat, cu un radier si pereti de 25 cm grosime; ziduri de sprijin din beton armat, cu o lungime de 80 m, o înaltime de 2,5 m (din care circa 1,2 m îngropat in teren) si o talpa cu latime de 1,5 m; zidurile de sprijin se realizeaza de-a lungul scarilor, in zonele in care este necesara sprijinirea terenului; parapeti din beton armat in lungime totala de 120 ml, realizate sub forma unui perete din beton armat, cu grosimea de 40 cm, îngropat la un metru in pamânt si armate cu doua centuri (la partea superioara si inferioara); socluri pentru statui si totemuri (doua bucati), cu baza de 3x3 m si înaltimea de 2,5 m; pergole realizate din metal, cu stâlpi cu sectiune circulara si grinzi din profile; banchete cu picioare si blat din beton armat, cu captuseala din lemn (total 22 m); drenuri si epuismente in lungime de 800 ml.

Reabilitarea scarilor - pietonale cu o suprafata de 4390 mp:
o Scari mari vor fi reabilitate fara a fi modificata arhitectura existenta (a scarilor, a podestelor de odihna si belvedere) prin realizarea a 200 de trepte, cu dimensiunea de 16 x 30 cm, împartite in 20 pachete a cate 10 trepte; se va asterne un strat de balast partial concasat in grosime de 20 cm. Se va asterne un strat de nisip pilonat in grosime de 2 cm. Placile (podeste si rampe) au grosimea de 12 cm si sunt armate cu 10/15 PC 52 la partea superioara - pentru podestele laterale, cu 8/15 PC 52 – podeste centrale – sus si jos pe directia scurta si 8/20 PC 52 ca armatura longitudinala si repartitie. Stratul de acoperire cu beton va fi de 2,0 cm. Pe suprafata scarilor dar si cea orizontala adiacenta scarilor se va executa un pavaj având urmatoarea alcatuire constructiva: 20 cm strat de balast, 10 cm nisip, 6 cm piatra sparta artificiala. Pavajul se va executa cu borduri mici 10x15 cm, pe o fundatie de beton de ciment. o Scari mici vor fi reabilitate prin împartirea traseul lor in 3 segmente cu declivitati diferite - primul pornind de la baza având 50 de trepte de 16x30 împartite in 5 pachete de cate 10, al doilea tronson având 80 de trepte 16x30 împartite in 16 pachete de cate 5 trepte si al treilea identic cu primul. Se va asterne un strat de balast partial concasat in grosime de 20 cm. Se va asterne un strat de nisip pilonat in grosime de 2 cm. Placile (podeste si rampe) au grosimea de 12 cm si sunt armate cu 10/15 PC 52 la partea superioara - pentru podestele laterale, cu 8/15 PC 52 – podeste centrale – sus si jos pe directia scurta si 8/20 PC 52 ca armatura longitudinala si repartitie. Stratul de acoperire cu beton va fi de 2,0 cm. Pe suprafata scarilor se va realiza un pavaj având urmatoarea alcatuire constructiva: 20 cm strat de balast, 10 cm nisip, 6 cm piatra artificiala. Pavajul se va încadra cu borduri mici 10x15 cm, pe o fundatie de beton de ciment C 6/7.5.

Achizitionarea a 647 dotari si mobilier urban;

SURSA DE FINANTARE

Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, prin Axa 1 a Regio - Programul Operational Regional „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere”, domeniul major de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Centre urbane” , dupa cum urmeaza:
• FEDR 80,35%
• Bugetul National 17,65%
• Bugetul Local 2%

www.inforegio.ro


Investim în viitorul tau! Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro